-->
Formularz zgłoszenia dziecka

Formularz zgłoszenia dziecka

Imię/Imiona dziecka

Nazwisko dziecka

Płeć

kobietamężczyzna


Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Narodowość

Numer Paszportu

Kraj wydania

Numer i seria dowodu osobistego (jeśli dotyczy)

PESEL


Planowana data rozpoczęcia nauki


Języki:


Język 1

Poziom

Język 2

Poziom

Język 3

Poziom

Język 4

Poziom


Adres zamieszkania

Adres zameldowania


Rodzic/Opiekun 1


Imię

Nazwisko

Numer telefonu

Email

Nr i seria dowodu osobistego

PESEL


Rodzic/Opiekun 2


Imię

Nazwisko

Numer telefonu

Email

Nr i seria dowodu osobistego

PESEL


Wcześniej zdiagnozowane specjalne potrzeby edukacyjne


Jeśli posiadają Państwo dokumentację dotyczącą tych potrzeb, proszę wysłać kopię na admissions@embassyschool.org


Prosimy o przesłanie skanu dwóch ostatnich świadectw/raportów szkolnych oraz kopii pierwszej strony paszportu/dowodu osobistego admissions@embassyschool.orgNie są Państwo zobligowani do przedstawiania nam żadnej dokumentacji medycznej dziecka, lecz jeśli jest coś, o czym życzyliby sobie Państwo nam powiedzieć, proszę podać informację w okienku poniżej. Udzielając tych danych, zgadzają się Państwo na udostępnienie ich treści personelowi opiekującemu się Państwa dzieckiem w czasie pobytu w placówce. Jest on zobowiązany do zachowania dyskrecji.


Informacja medycznaCopyright © 2022 Embassy International School, Szkoła Międzynarodowa, ul. Edmunda Biernackiego 8-10, 30-043 Kraków, Poland