Formularz zgłoszenia dziecka

  Imię/Imiona dziecka

  Nazwisko dziecka

  Płeć

  kobietamężczyzna


  Data urodzenia

  Miejsce urodzenia

  Narodowość

  Numer Paszportu

  Kraj wydania

  PESEL


  Planowana data rozpoczęcia nauki


  Języki:


  Język 1

  Poziom

  Język 2

  Poziom

  Język 3

  Poziom

  Język 4

  Poziom


  Adres zamieszkania

  Adres zameldowania


  Rodzic/Opiekun 1


  Imię

  Nazwisko

  Numer telefonu

  Email

  PESEL


  Rodzic/Opiekun 2


  Imię

  Nazwisko

  Numer telefonu

  Email

  PESEL


  Wcześniej zdiagnozowane specjalne potrzeby edukacyjne


  Jeśli posiadają Państwo dokumentację dotyczącą tych potrzeb, proszę wysłać kopię na admissions@embassyschool.org


  Prosimy o przesłanie skanu dwóch ostatnich świadectw/raportów szkolnych oraz kopii pierwszej strony paszportu/dowodu osobistego admissions@embassyschool.org