Formularz zgłoszenia dziecka

  Imię/Imiona dziecka

  Nazwisko dziecka

  Płeć

  kobietamężczyzna


  Data urodzenia

  Miejsce urodzenia

  Narodowość

  Numer Paszportu

  Kraj wydania

  Numer i seria dowodu osobistego (jeśli dotyczy)

  PESEL


  Planowana data rozpoczęcia nauki


  Języki:


  Język 1

  Poziom

  Język 2

  Poziom

  Język 3

  Poziom

  Język 4

  Poziom


  Adres zamieszkania

  Adres zameldowania


  Rodzic/Opiekun 1


  Imię

  Nazwisko

  Numer telefonu

  Email

  Nr i seria dowodu osobistego

  PESEL


  Rodzic/Opiekun 2


  Imię

  Nazwisko

  Numer telefonu

  Email

  Nr i seria dowodu osobistego

  PESEL


  Wcześniej zdiagnozowane specjalne potrzeby edukacyjne


  Jeśli posiadają Państwo dokumentację dotyczącą tych potrzeb, proszę wysłać kopię na admissions@embassyschool.org


  Prosimy o przesłanie skanu dwóch ostatnich świadectw/raportów szkolnych oraz kopii pierwszej strony paszportu/dowodu osobistego admissions@embassyschool.org  Nie są Państwo zobligowani do przedstawiania nam żadnej dokumentacji medycznej dziecka, lecz jeśli jest coś, o czym życzyliby sobie Państwo nam powiedzieć, proszę podać informację w okienku poniżej. Udzielając tych danych, zgadzają się Państwo na udostępnienie ich treści personelowi opiekującemu się Państwa dzieckiem w czasie pobytu w placówce. Jest on zobowiązany do zachowania dyskrecji.


  Informacja medyczna