-->
?>
Formularz zgłoszenia dziecka

Formularz zgłoszenia dziecka

Date: 12th April 2017

Imię/Imiona dziecka

Nazwisko dziecka

Płeć

kobietamężczyzna


Data urodzenia

Narodowość

Numer Paszportu

Kraj wydania

Numer i seria dowodu osobistego

PESEL


Planowana data rozpoczęcia nauki


Języki:


Język 1

Poziom

Język 2

Poziom

Język 3

Poziom

Język 4

Poziom


Adres zamieszkania

Tel

Adres zameldowania

Numer telefonu


Rodzic/Opiekun 1


Imię

Nazwisko

Numer telefonu

Email

Numer paszportu

Kraj wydania

Numer i seria paszportu

PESEL


Rodzic/Opiekun 2


Imię

Nazwisko

Numer telefonu

Email

Numer paszportu

Kraj wydania

Numer i seria paszportu

PESEL


Wcześniej zdiagnozowane specjalne potrzeby edukacyjne

Jeśli posiadają Państwo dokumentację dotyczącą tych potrzeb, proszę dołączyć kopię


Dokumenty, które należy złożyć w szkole:


Kopie dwóch ostatnich świadectw szkolnych


Kopia strony paszportu z danymi osobowymi


Zapotrzebowanie na EAL(wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego)?

taknie


Proponowana data spotkania z dyrekcją(date)


Nie są Państwo zobligowani do przedstawiania nam żadnej dokumentacji medycznej dziecka, lecz jeśli jest coś, o czym życzyliby sobie Państwo nam powiedzieć, proszę podać informację w okienku poniżej. Udzielając tych danych, zgadzają się Państwo na udostępnienie ich treści personelowi opiekującemu się Państwa dzieckiem w czasie pobytu w placówce. Jest on zobowiązany do zachowania dyskrecji.


Copyright © 2019 Embassy International School, Szkoła Międzynarodowa, ul. Edmunda Biernackiego 8-10, 30-043 Kraków, Poland