Formularz zgłoszenia dziecka

  Imię/Imiona dziecka

  Nazwisko dziecka

  Płeć

  kobietamężczyzna

  Data urodzenia

  Miejsce urodzenia

  Narodowość

  Numer Paszportu

  Kraj wydania

  PESEL

  Planowana data rozpoczęcia nauki

  Języki:

  Język 1

  Poziom

  Język 2

  Poziom

  Język 3

  Poziom

  Język 4

  Poziom

  Adres zamieszkania

  Adres zameldowania

  Rodzic/Opiekun 1

  Imię

  Nazwisko

  Numer telefonu

  Email

  PESEL

  Rodzic/Opiekun 2

  Imię

  Nazwisko

  Numer telefonu

  Email

  PESEL

  Wcześniej zdiagnozowane specjalne potrzeby edukacyjne

  Jeśli posiadają Państwo dokumentację dotyczącą tych potrzeb, proszę wysłać kopię na admissions@embassyschool.org

  Prosimy o przesłanie skanu dwóch ostatnich świadectw/raportów szkolnych oraz kopii pierwszej strony paszportu/dowodu osobistego admissions@embassyschool.org