Polska Podstawa Programowa

Obywatele polscy mieszkający w Polsce mają prawny obowiązek realizowania Polskiej Podstawy Programowej (PPP) w zakresie szkoły podstawowej.

Prowadzona przez nas, obok szkoły międzynarodowej, Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, a w jego imieniu Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie. Szkoła kształci w oparciu o podstawy programowe obowiązujących przedmiotów ogólnokształcących, korzystając z programów nauczania zatwierdzonych przez ministerstwo. Jednocześnie realizuje także własne (autorskie) koncepcje programowe dostosowane do potrzeb i profilu szkoły.
Szkoła podstawowa prowadzi oddziały dwujęzyczne, co oznacza, że część przedmiotów jest nauczana zarówno w języku polskim, jak i angielskim, a co za tym idzie jednocześnie realizowany jest program polski i  edukacja międzynarodowa, co pozwala:

  • zapewnić Państwa dziecku jak najwyższy poziom nauczania,
  • rozsądnie zarządzać obciążeniem pracą, aby oszczędzić Państwu i Państwa dziecku niepotrzebnej frustracji związanej z dublowaniem się programu polskiego i edukacji brytyjskiej,
  • spełnić wymagania prawne